Lėtzebuerger N-Bunn 69  Archiven  4

 
De Gidderschapp vu Wooltz  

Haiser bei der Gare zu Wooltz