Lëtzebuerger N-Bunn 69 - Virbilddaten CFL

Série :   1800
Fabrikant :   La Brugeoise et Nivelles
Achsenzuel :   6
Leeschtung :   1324 kW (1800 PS)
Längt iwwer Pufferen :   19,55 m
Gewiicht :   114 t
Maximal Vitesse :   120 km/h
Stéckzuel :   20
Heizung fir Perounewaggonen :   1801,1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820

Mise en service :  

Radiatioun :

 

1801 1963 2007
  1802 1963 2010
  1803 1963 2004
  1804 1963 2004
  1805 1964
  1806 1964
  1807 1964 2009
  1808 1964 2005
  1809 1964 2008
  1810 1964 2010
  1811 1964 1994
  1812 1964 2009
  1813 1964 1997
  1814 1964 2009
  1815 1964
  1816 1964 2010
  1817 1964
  1818 1964
  1819 1964 2005
  1820 1964 2009