Lėtzebuerger N-Bunn 69 ||
  Fuerpark
 
Fuerpark
CFL Klengdiesellokomotiv 1011
Ėmdekoréierten Arnold Modell 2068 mat Motor 1048 vun Sb-Modellbau
Den Originalvehikel ass nom zweete Weltkrich zu Lėtzebuerg bliwwen. Et ka sinn, datt d'Lokomotiv 1939 vun Deutz gebaut gouf. Si ass 1971 ausser Betrib geholl ginn. Hir Faarf war gréng (RAL 6005?).
Weider Informatiounen
 

 

   

CFL Diesellokomotiv 451
Ėmdekoréierte Minitrix Modell 12534
Den Originalvehikel gouf 1953 vun Deutz geliwwert a 1974 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout   (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen

 

 

   
CFL Diesellokomotiv 452
Ėmdekoréierte Minitrix Modell 12534
Den Originalvehikel gouf 1953 vun Deutz geliwwert a 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout   (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 453
Ėmdekoréierte Minitrix Modell 12535
Den Originalvehikel gouf 1953 vun Deutz geliwwert a 1982 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout   (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 601
Eegebau op Minitrix12624 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Deutz geliwwert a 1976 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout    (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 

erėm erop

   
CFL Diesellokomotiv 801
Ėmbau aus den Arnold Modellen 5114 an HN2259
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
     
CFL Diesellokomotiv 802
Ėmbau aus den Arnold Modellen 5114 an HN2259
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1005?).
Weider Informatiounen
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 803
Ėmgebauten Arnold Modell 5022
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 804
Ėmbau op Minitrix 11479.01 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 805
Ėmbau vum Lifelike Modell 7867
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl . Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  
 
erėm erop    

CFL Diesellokomotiv 806
Ėmbau vum Lifelike Modell 7868
Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl . Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  

 
     
CFL Diesellokomotiv 851
Ėmbau  vum Formula Sports Roco Modell  2152B
Den Originalvehikel gouf 1956 vu Brissonneau & Lotz geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
     

CFL Diesellokomotiv 854
MBM Roco Modell 23225.1 mat Motor 4027 vun Sb-Modellbau
Den Originalvehikel gouf 1957 vu Brissonneau & Lotz geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  

 
     

CFL Diesellokomotiv 854
Ėmbau vum MBM Roco Modell 23225.1 mat Fleischmann 931604 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1957 vu Brissonneau & Lotz geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  

 
     

CFL Diesellokomotiv 857
Ėmbau vum Formula Sports Roco Modell 21016
Den Originalvehikel gouf 1957 vu Brissonneau et Lotz geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  

 
erėm erop    
CFL Diesellokomotiv 901
Ėmbau op Minitrix 12183 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1958 vu Brissonneau & Lotz geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen 
 
     

CFL Diesellokomotiv 903
Ėmbau vum Formula Sports Roco Modell 2152B
Den Originalvehikel gouf 1958 vu Brissonneau & Lotz geliwwert an 2002 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen   

 
     
CFL Diesellokomotiv 1603
Minitrix Modell 2020
Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 1601
Minitrix Modell 12719 mat Motor 3063 vun Sb-Modellbau
Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1988 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  
 
 
   

CFL Diesellokomotiv 1602
Minitrix Modell 12269
Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  

 
erėm erop    

CFL Diesellokomotiv 1604
Kato Modell 2887
Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen  

 
     
CFL Diesellokomotiv 1801
Modell vun Hobby Verborgh op Minitrix 12269 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1963 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2007 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
     
CFL Diesellokomotiv 1803
Modell vu Mini Train Expo op ėmgebauten Minitrix 2020 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1963 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel ( RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
     
CFL Diesellokomotiv 1804
Modell vun Hobby Verborgh op Minitrix 12269 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1963 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl.Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
 
   
CFL Diesellokomotiv 1814
Modell vu Mini Train Expo op ėmgebauten Brawa 61123 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1964 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2009 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a giel (RAL 1004?).
Weider Informatiounen
 
erėm erop    

CFL Autorail Z157
Ėmbau vum Fleischmann Modell 7401 mat Minitrix 12534 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1951 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a gro
("gris perle"?).
Weider Informatiounen  

 
     
CFL Autorail Z159 
Ėmbau vum Fleischmann Modell 7401 mat Sb- Modellbau Chassis 42014
Den Originalvehikel gouf 1951 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?)  a gro
("gris perle"?).
Weider Informatiounen  
 
     
CFL Autorail Z161
Ėmbau vum Fleischmann Modell 7400
Den Originalvehikel gouf 1956 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a gro
("gris perle"?).
Weider Informatiounen
 
     
CFL Autorail Z161
Ėmbau vum Fleischmann Modell 740204
Den Originalvehikel gouf 1956 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a gro
("gris perle"?).
Weider Informatiounen
 
     
CFL Dieseltribwon Z105
Guarniero Modell N-D003 mat geännerten Dréigestellen
Den Originalvehikel gouf 1949 vun De Dietrich geliwwert an 1978 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a gro ("gris perle"?).
Weider Informatiounen
 
erėm erop    
CFL Dieseltribwon Z105
Guarniero Modell N-D003 Editioun 2016
Den Originalvehikel gouf 1949 vun De Dietrich geliwwert an 1978 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout (RAL 3005?) a gro ("gris perle"?).
Weider Informatiounen
 
     

CFL Dieseltribwon 201/211
Eegebau op Fleischmann 7415 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1956 vu Westwaggon geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout(RAL 3005?) a beige (RAL 1014?).
Weider Informatiounen

 
     
CFL Dieseltribwon 202/212
Eegebau op Minitrix 12793 Chassis
Den Originalvehikel gouf 1956 vu Westwaggon geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout(RAL 3005?) a beige (RAL 1014?).
Weider Informatiounen
 
     

CFL Persounewon B
Ėmdekoréierte Fleischmann Modell 8142
Dem Original seng Faarwe ware gréng (RAL 6005?) a gro (RAL 7002?).

 
     
CFL Persounewon AB
Ėmdekoréierte Fleischmann Modell 8142
Dem Original seng Faarwe ware gréng (RAL 6005?) a gro (RAL 7002?).
 
erėm erop    
CFL Persounewon BD
Ėmgebauten an ėmdekoréierte Fleischmann Modell 8142
Dem Original seng Faarwe ware gréng (RAL 6005?) a gro (RAL 7002?).
 
     
CFL Persounewon B
Minitrix Modell 15900
Dem Original seng Faarwe ware gréng (RAL 6005?) a gro (RAL 7002?).
 
     
CFL Persounewon B
Minitrix Modell 15900
Dem Original seng Faarwe ware gréng (RAL 6005?) a gro (RAL 7002?).
 
     
CFL Remorque RZ1007
Guarniero Modell
Dem Original seng Faarwe ware rout ( RAL 3005?) a gro ("gris perle"?). 
 
     
CFL Remorque RZ1008 
Guarniero Modell
Dem Original seng Faarwe ware rout ( RAL 3005?) a gro ("gris perle"?). 
 
erėm erop    
CFL Remorque RZ1010
Guarniero Modell
Dem Original seng Faarwe ware rout ( RAL 3005?) a gro ("gris perle"?). 
 
     
Béierwagon Kwf CFL
Arnold Modell 4262 mat Chassis vum HN6353
 
     

Béierwagon Gs CFL
Ėmdekoréierte Modell 65003 vun LS-Models mat geännerte Kupplungen

 
     
Gedeckte Gidderwagon Kw CFL
Modell 4410-04 vun Arnold mat Minitrix Chassis 13946K
 
     
Oppene Gidderwagon Es CFL
Modell 25084 vu Roco mat Fleischmann Chassis 820528K
 
erėm erop    
Oppene Gidderwagon El CFL
Modell 4669 vun Arnold
 
     

Oppene Gidderwagon Es CFL
Modell 25084 vu Roco mat Fleischmann Chassis 820528

 
     
Oppene Gidderwagon El CFL
Modell MU-N-G10004 vu Modellbahn Union
mat geännerte Kupplungsfiederen
 
     
Oppene Gidderwagon Eaos CFL
Modell 4783 vun Arnold
 
     
Rungewagon Jho CFL
Modell 25318 vu Roco
 
erėm erop    
Wagon mat automatescher Entluedung Fcs CFL
Modell 4404-100 vun Arnold mat geännerte Kupplungskėschten
 
     
Gedeckte Gidderwagon Gs CFL
Modell 25080 vu Roco mat geännerte Kupplungskėschten
 
     

Gedeckte Gidderwagon Kkws CFL
Modell 24603 vun Hobbytrain mat geännerte Kupplungsfiederen

 
     

Flaachwagon Res CFL
Ėmdekoréierte Fleischmann Modell 918288F

 
     

Flaachwagon Sammp CFL
Ėmdekoréierte Roco Modell 25210

 
erėm erop    

Killwagon Ichqrs CFL
Modell 4518-54 vun Arnold mat modernem Chassis 6239

 
     

Gedeckte Gidderwagon Kw CFL
Modell 67413 vu Brawa mat Ännerungen um Chassis an un de Kupplungskėschten

 
     

Gedeckte Gidderwagon Gs CFL
Modell 65003 vun LS-Models mat geännerte Kupplungen

 
     

Schmuelspurdiesellokomotiv  Guckuck
Ėmbau vum Busch Modell B60

 
     

Schmuelspurbuggien  
Eegebau mat Märklin Rieder 700810

 
erėm erop    

Camion Krupp Titan Miseler
Ėmbau vum Faller Modell 162045

 

 
     

Camion MAN Hauber CEM
Modell 162046 vu Faller

 

 
     

Bus Mercedes Benz O302 ASi
Ėmdekoréierte Faller Modell 162000

 
     

Bus Mercedes Benz 0302 ASt
Ėmdekoréierte Faller Modell 162000

 
     

Camion Büssing LU11-16
Ėmbau vum Faller Modell 162051

 
erėm erop